About KL

kl.dk

KL - Local Government Denmark KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser sine opgaver. Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger Vision KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet. Organisationsværdier -Vi søger proaktivt at sætte dagsordenen -Vi arbejder troværdigt for resultater -Vi repræsenterer og samler kommunerne

Revenue : 100M-200M Industry : Political Organization Location : Denmark Employees : 1000-5000

SaaS Adoption

SaaS Adoption indicates the level of adoption by this company of software as a service services.

Cloud Adoption

Cloud Adoption indicates the level of adoption by this company of cloud services.

IT Footprint

IT Footprint gives a relative indication of how much IT services this company consumes.

IT Spend

IT Spend shows roughly how much this client spends on IT per year in USD.

Enlyft tracks the use of over 15,000 technologies and has proprietary data on over 18 million companies worldwide.

Know the products your prospects use

Enlyft provides you with access to our real-time data platform where you can access insights into a company’s tech stack, firmographic data, and more.

Vendor Usage

KL uses 5 different technologies from 39 different vendors. They have above average use of several technologies including Apple IOS, Java and Microsoft Teams.

Product Categories

KL uses products from 27 different product categories. They are particularly heavy users of products in Web Content Management, Computer-aided Design & Engineering, and Software Frameworks.

Recently Detected Technologies

Enlyft tracks the use of over 15,000 technologies and has proprietary data on over 18 million companies worldwide.

Technology Category Vendor Usage
Apple IOS Operating Systems Apple, Inc.
Java Programming Languages Oracle
Microsoft Teams Collaborative Software Microsoft Corporation
Oracle E-Business Enterprise Applications Oracle
Windows XP Operating Systems Microsoft Corporation

Are you interested in knowing other companies with similar tech stacks?

Reveal what vendors your prospects are using

Enlyft Sales Insights gives you instant access to the tech stack and firmographics of millions of companies worldwide.
Logos provided by Clearbit

© Enlyft | All rights reserved.