About Svenskt Näringsliv

svensktnaringsliv.se

Vi vill öka förståelsen för företagens verklighet och arbetar för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga förutsättningar för att verka och växa. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan.

Revenue : 10M-50M Industry : Civic & Social Organization Location : Sweden Employees : 200-500

SaaS Adoption

SaaS Adoption indicates the level of adoption by this company of software as a service services.

Cloud Adoption

Cloud Adoption indicates the level of adoption by this company of cloud services.

IT Footprint

IT Footprint gives a relative indication of how much IT services this company consumes.

IT Spend

IT Spend shows roughly how much this client spends on IT per year in USD.

Enlyft tracks the use of over 15,000 technologies and has proprietary data on over 18 million companies worldwide.

Know the products your prospects use

Enlyft provides you with access to our real-time data platform where you can access insights into a company’s tech stack, firmographic data, and more.

Vendor Usage

Svenskt Näringsliv uses 53 different technologies from 10 different vendors. They have above average use of several technologies including Microsoft Azure, Microsoft Office 365 and Rackspace Mailgun.

Product Categories

Svenskt Näringsliv uses products from 10 different product categories. They are particularly heavy users of products in Web Analytics, Cloud Platforms & Services, and Web Servers.

Recently Detected Technologies

Enlyft tracks the use of over 15,000 technologies and has proprietary data on over 18 million companies worldwide.

Technology Category Vendor Usage
Microsoft Azure Cloud Platforms & Services Microsoft Corporation
Microsoft Office 365 Office Productivity Microsoft Corporation
Rackspace Mailgun Transactional Email Rackspace
Qualtrics Survey Research Qualtrics
Pingdom Cloud Management Pingdom

Are you interested in knowing other companies with similar tech stacks?

Reveal what vendors your prospects are using

Enlyft Sales Insights gives you instant access to the tech stack and firmographics of millions of companies worldwide.
Logos provided by Clearbit

© 2022 Enlyft | All rights reserved.